κ α λ ω σ η λ θ α τ ε

η προσωπική χωματερή σκέψεων ενός Έλληνα με αεικίνητα μάτια

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Μπαμπ μπαμπ ντουμπάμπαντα

Γκαν γκαν μπουμ σουμπά ντα ντα μπούμπουντα. Ντούβα ντούβα ντούβα νταρά ντα να να γκούγκουμντα. Γκάβα γκούβα σασασαμπούφ σασασαπόνιμα νισανισανίσα σασά σασασαμπούφ.

Σα,

μπουμ.


Γκούγκουντα, γκούνγκουντα, γκούγκουντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: