κ α λ ω σ η λ θ α τ ε

η προσωπική χωματερή σκέψεων ενός Έλληνα με αεικίνητα μάτια

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

The Newest Wave

Το 1980, οι KIlling Joke και οι Devo έβγαλαν δισκάρες. Το 2010, οι KIlling Joke και οι Devo έβγαλαν δισκάρες.

New Wave NEVER grows old.

Δεν υπάρχουν σχόλια: